Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 21.03.2022 г. „МЕЙТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4005-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общата стойност на проекта и на безвъзмездна финансова помощ е 50 000,00 лв., от които от които 42 500,00 лв. европейско финансиране и 7 500,00 лв. национално съфинансиране.

Обща цел на проекта

Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

Осигурен на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок на изпълнение на проекта

Начало на проекта: 21.03.2022 г.
Край на проекта: 21.06.2022 г.