Начало

СТРАТЕГИЯ. ПЛАНИРАНЕ. ИЗПЪЛНЕНИЕ

Вашата репутация е нашата репутация.

MATE

„Мейт България” е бутиково ателие за маркетинг комуникации, създадено през 2012 година. От тогава екипът ни е прекарал много безсънни нощи във вътрешно мотивирани усилия, насочени към създаването и поддържането на успешен и проспериращ бизнес модел на клиентите ни. Знаем, че търговските марки се уморяват да бъдат поредният "профил" в портфейла на техните агенции, да бъдат деперсонализирани, да бъдат кодови номера или имейл адреси в програми за управление на проекти. Ето защо създадохме „Мейт България” - най-доброто персонализирано, съобразено с конкретните ви изисквания, решение за всички ваши нужди: комуникационна стратегия, планиране и изпълнение. "Mate" е олицетворение на здравите отношения, които изграждаме с нашите клиенти, и ние твърдо вярваме, че това е единственият възможен начин за посрещане на всичките им нужди, изисквания и постигане на общите ни цели. Ние не сме просто различни. Ние мислим различно. Ние не просто виждаме голямата картина, но и обичаме да я рисуваме. Защото моментът, в който станем партньори, е моментът, в който вашата репутацията става наша репутация.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

  • BtB
  • vayanalogo
  • lenovo 1
  • Motorola 3
  • walmark
  • logo pierre fabre
  • Metlife 1
Ако имах дори и само един долар, щях да го инвестирам в PR, казва Бил Гейтс. Ако вярвате в същото, тогава може да инвестираме вашите средства в: #комуникационна стратегия; #управление на кризи; #имиджмейкинг; #популяризиране на марката; #управление на социални медии; #представяне в медиите и във всеки един комуникационен инструмент, който ще гарантира, че вашият продукт е там, където трябва да бъде – в умовете на потребителите. PR-ът е навсякъде. Той е дори в начина, по който един джентълмен връзва вратовръзката си.

КОМУНИКАЦИИ

Ако имах дори и само един долар, щях да го инвестирам в PR, казва Бил Гейтс. Ако вярвате в същото, тогава може да инвестираме вашите средства в: #комуникационна стратегия; #управление на кризи; #имиджмейкинг; #популяризиране на марката; #управление на социални медии; #представяне в медиите и във всеки един комуникационен инструмент, който ще гарантира, че вашият продукт е там, където трябва да бъде – в умовете на потребителите. PR-ът е навсякъде. Той е дори в начина, по който един джентълмен връзва вратовръзката си.
Безспорно най-ценният капитал на всяка успешна компания си остават нейните служители. Ако с годините професионален и житейски опит сте осъзнали цената на човешкия ресурс, ние можем да сме ви от полза. В случай, че с развитието на бизнеса си имате нужда от качествени, квалифицирани и мотивирани хора, ние можем да ви съдействаме от най-базовите услуги като #назначаване и #освобождаване на служители, през #подбор и #администриране на персонал, та чак до #управление и #развитие на кадри, #employerbranding кампании, #вътрешни комуникации, #мотивационни програми, #обучения и анализ, количествена и качествена #оценка вашите хора.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Безспорно най-ценният капитал на всяка успешна компания си остават нейните служители. Ако с годините професионален и житейски опит сте осъзнали цената на човешкия ресурс, ние можем да сме ви от полза. В случай, че с развитието на бизнеса си имате нужда от качествени, квалифицирани и мотивирани хора, ние можем да ви съдействаме от най-базовите услуги като #назначаване и #освобождаване на служители, през #подбор и #администриране на персонал, та чак до #управление и #развитие на кадри, #employerbranding кампании, #вътрешни комуникации, #мотивационни програми, #обучения и анализ, количествена и качествена #оценка вашите хора.
Ако имате нужда от организиране на специално събитие, можете да разчитате на нас. Ще развием и изпълним концепцията от началото до край и единственото нещо, за което ще се замисляте, е как успяваме да координираме всички подизпълнители и да синхронизираме тяхната работа в правилната посока и в правилното време. Ще запазим това в тайна, но пък ви обещаваме, че ще имате възможност да се възползвате от тези наши умения, както и от богатството на нашия опит, упоритост и мотивация.

СЪБИТИЯ

Ако имате нужда от организиране на специално събитие, можете да разчитате на нас. Ще развием и изпълним концепцията от началото до край и единственото нещо, за което ще се замисляте, е как успяваме да координираме всички подизпълнители и да синхронизираме тяхната работа в правилната посока и в правилното време. Ще запазим това в тайна, но пък ви обещаваме, че ще имате възможност да се възползвате от тези наши умения, както и от богатството на нашия опит, упоритост и мотивация.
Сигурно сте чували, че пари се изкарват трудно, но се управляват още по-трудно. Ето защо може да разчитате на нас, когато става дума за пълно #счетоводно обслужване, изготвяне на всички необходими #документи пред НАП, НОИ, НСИ, #годишно приключване, за детайлен финансов #анализ на дейностите на компанията, включително #приходи, #разходи, #капиталова адекватност и парични #потоци. #Финансовото планиране, #оптимизирането на разходите и изграждането на финансова стратегия за #растеж също са част от нашата експертиза.

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

Сигурно сте чували, че пари се изкарват трудно, но се управляват още по-трудно. Ето защо може да разчитате на нас, когато става дума за пълно #счетоводно обслужване, изготвяне на всички необходими #документи пред НАП, НОИ, НСИ, #годишно приключване, за детайлен финансов #анализ на дейностите на компанията, включително #приходи, #разходи, #капиталова адекватност и парични #потоци. #Финансовото планиране, #оптимизирането на разходите и изграждането на финансова стратегия за #растеж също са част от нашата експертиза.
Сигурно, сте чували твърдението, че маркетингът се е променил драстично през последните няколко години? Вероятно е така. Инструментите може и да са се променили, но необходимите умения и знания си остават същите. Стратегическото мислене, детайлното планиране и съвършенството в изпълнението са класическите инструменти, които възнамеряваме да прилагаме завинаги. Те са тези, които ни позволяват да преизпълняваме числата, които в началото на годината сте определили като своя ЦЕЛ.

МАРКЕТИНГ

Сигурно, сте чували твърдението, че маркетингът се е променил драстично през последните няколко години? Вероятно е така. Инструментите може и да са се променили, но необходимите умения и знания си остават същите. Стратегическото мислене, детайлното планиране и съвършенството в изпълнението са класическите инструменти, които възнамеряваме да прилагаме завинаги. Те са тези, които ни позволяват да преизпълняваме числата, които в началото на годината сте определили като своя ЦЕЛ.
Един от най-модерните инструменти на съвременните комуникации несъмнено са #инфлуенсърите. В случай, че вашият бизнес разчита на #социалните медии и има нужда да бъде препоръчван от влиятелни личности, ние ще следим не само за коректното изпълнение на техните ангажименти, но и ще ви помогнем в избора на правилните за вас #посланици на марката, ще следим за техния #имидж и ефективност и ще ги подпомагаме с ресурсите, които са им необходими за ефективно изпълнение на нашата стратегия.

ИНФЛУЕНСЪР МЕНИДЖМЪНТ

Един от най-модерните инструменти на съвременните комуникации несъмнено са #инфлуенсърите. В случай, че вашият бизнес разчита на #социалните медии и има нужда да бъде препоръчван от влиятелни личности, ние ще следим не само за коректното изпълнение на техните ангажименти, но и ще ви помогнем в избора на правилните за вас #посланици на марката, ще следим за техния #имидж и ефективност и ще ги подпомагаме с ресурсите, които са им необходими за ефективно изпълнение на нашата стратегия.
В нашия екип има хора с над 15-годишен опит в различен тип медии - от най-успешните традиционни до най-иновативните дигитални. Независимо дали имате нужда от #outdoor или #indoor кампания, от #online или #offline позициониране, от купуване на рекламна площ или съдържание, на #премиум позиции или #програматик, ние ще планираме стратегически всеки цент от вашия бюджет така че той да бъде максимално ефективен. За социалните медии също може да разчитате на нас - от #awareness кампании, през Search

МЕДИА ПЛАНИРАНЕ

В нашия екип има хора с над 15-годишен опит в различен тип медии – от най-успешните традиционни до най-иновативните дигитални. Независимо дали имате нужда от #outdoor или #indoor кампания, от #online или #offline позициониране, от купуване на рекламна площ или съдържание, на #премиум позиции или #програматик, ние ще планираме стратегически всеки цент от вашия бюджет така че той да бъде максимално ефективен. За социалните медии също може да разчитате на нас – от #awareness кампании, през Search & Display, та чак до #performance marketing и #remarketing.
Времето е една от онези единици, която не можем да контролираме, а нейната загуба струва изключително скъпо. Логистичните услуги, транспортните планирания и мениджмънт са част от нашето портфолио именно защото спестяват много ценно време на нашите клиенти. Те разчитат на нас, когато става дума за #превоз на рекламни материали, #доставка на оборудване за планирано събитие, #дистрибуция на комуникационни инструменти, инсталации, специализиран транспорт, VIP #транспорт на важни гости.

ЛОГИСТИКА

Времето е една от онези единици, която не можем да контролираме, а нейната загуба струва изключително скъпо. Логистичните услуги, транспортните планирания и мениджмънт са част от нашето портфолио именно защото спестяват много ценно време на нашите клиенти. Те разчитат на нас, когато става дума за #превоз на рекламни материали, #доставка на оборудване за планирано събитие, #дистрибуция на комуникационни инструменти, инсталации, специализиран транспорт, VIP #транспорт на важни гости.

ЕКИП

ДИРЕКТОР

Мила Кръстева

ДИРЕКТОР
асистент „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

Симона Тренчева

асистент „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“
асистент дизайнер

Моника Топалова

асистент дизайнер
ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Ралица Караманска

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
МЕНИДЖЪР „СЪБИТИЯ“

Чандра Чакравардая

МЕНИДЖЪР „СЪБИТИЯ“
асистент „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

Диана Пенчева

асистент „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“
Човешки ресурси

Даниела Захариева

Човешки ресурси
Мениджър „проекти“

Биляна Константинова

Мениджър „проекти“
Логистика

Радослав яков

Логистика
МЕНИДЖЪР „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

Николета Абрашева

МЕНИДЖЪР „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“
Фотограф

Виктор Младенов

Фотограф
Счетоводител

Цветан Захариев

Счетоводител
Маркетинг и продажби

Галя Ковачева

Маркетинг и продажби

УСЛУГИ

Събития

Връзки с обществеността

Дигитален маркетинг

Дизайн

Преводи

Маркетинг

КОНТАКТИ

София 1618, ул. "Света Екатерина" №3
+359 893 485 808

На 21.03.2022 г. „МЕЙТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4005-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ . За повече информация натиснете ТУК.